Kurs for murere på middelalderkirkene Sørbø og Hesby i Stavanger kommune

Det lages varmlesket «middelaldermørtel» (hotmix) for utbedring av fuger på Sørbø middealderkirke

Fabrica fortsetter kursrekkene for murere for å styrke kompetansen innen restaurering av middelalderkirker i stein. En lengre kursrekke avholdes for «østlandsmurere» på Hadeland. Denne uken har vi hatt et flott kurs knyttet til Sørbø og Hesby kirker i Stavanger; det første av fire bolker for ni murere fra Vestlandet, Agder og Nordland. God stemning hele uken!

Vi kombinerte praksis og teori. Gjennomgående tema var oppføring av prøvefelt for utførelse av spekking og test av holdbarhet med ulike kalktyper: Industribrent kalk fra Hylla, tradisjonsbrent kalk fra Bømlo og importert NHL 2. Det skal bli spennende å følge prøvefeltene videre i kurset.

Kursrekken utføres på oppdrag fra Riksantikvaren og i samarbeid med Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd og Murmester Meling AS. Det er knyttet til oppstart av omfattende istandsettelse av kirkene. Instruktører er Terje Berner og Tore Granmo, i tillegg til Fabricas egne Morten, Vegard og Per.

Kursdeltakerne meisler bort skadde fuger. Instruktør Terje Berner tar seg en pust i bakken!
Fugene spekkes! Nitidig arbeid for kursdeltakerne…

Lokalavisa Øyposten følger arbeidene på middelalderkirkene i øyriket nord for Stavanger tett. Fabrica har hatt ansvar også for tilstandsanalyser av kirkene, på oppdrag fra Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd, se artikler her:

Fabrica med ny veileder om forprosjekter for istandsetting av middelalderkirker i stein

Mange av Norges mer enn 160 middelalderkirker i stein trenger til vedlikehold og istandsetting. For tiden er det atskillige arbeider som pågår, mange flere er på trappene. Det har utløst et behov for en veileder som tar for seg hvordan en skal utføre forundersøkelser for å avdekke skader og planlegge restaureringer.

På oppdrag fra Riksantikvaren og KA har Fabrica nå utarbeidet en slik veileder; den tar for seg alle trinn i undersøkelser og planlegging som kan lede til god og vedlikeholdsvennlig istandsetting.

Veilederen er tilrettelagt for kirkeverger og andre som har ansvar for forvaltning og istandsetting av middelalderkirker i stein. Kanskje også folk som får oppdrag med å utføre forprosjekter kan finne nyttige tips.

Hvor finner en veilederen?

Vi håper dette materialet kan være til hjelp for vedlikeholdsvennlig istandsetting av Norges middelalderkirker!

Forurensning og kulturminner

Løkken verk, Orkdal. Forurensningens foruroligende skjønnhet. Foto: Morten Stige, juli 2006
Løkken verk, Orkdal. Forurensningens foruroligende skjønnhet. Foto: Morten Stige, juli 2006

Forurensning er et stort tema, også når det gjelder kulturminner. Vi har debattene om klimaendring, om luftforurensning og om forurensning av naturen på grunn av sig av tungmetaller fra gamle gruver. Men forurensning og kulturminner berører mye mer, f.eks. hvordan en skal sanere gamle fabrikker. Fabrica ble av Riksantikvaren i 2019 bedt om å utarbeide et «problemnotat» om temaet: Hvordan skal samfunnet, på overordnet nivå, løse de ulike forurensningsproblemene som er knyttet til kulturminner? Rapporten vår var ferdig for en stund siden, nå er den åpent tilgjengelig for alle. Vi takker Riksantikvaren for oppdraget og håper rapporten kan være til hjelp i arbeid med å bevare kulturminner og begrense alle former for forurensning. Her er sammendrag av og link til rapporten. Fortsett å lese «Forurensning og kulturminner»

Fabrica engasjert for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for bevaring av Klevfos Industrimuseum

Klevfos industrimuseum - Norges eneste bevarte anlegg for gammel kombinert cellulose- og papirproduksjon, i drift fra 1888 til 1976
Klevfos industrimuseum – Norges eneste bevarte anlegg for gammel, kombinert cellulose- og papirproduksjon, i drift fra 1888 til 1976

Fabrica har mange interessante prosjekter for tiden, de spenner fra middelalderkirker til gamle, verneverdige industrivirksomheter. Denne uken har vi startet opp et stort samarbeidsprosjekt med Klevfos Industrimuseum i Løten. Klevfos er en del av Anno Museum. Her skal hjelpe til med vernestrategier og forslag til istandsettelse av et helt fantastisk anlegg for tidlig cellulose- og papirproduksjon. Fortsett å lese «Fabrica engasjert for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for bevaring av Klevfos Industrimuseum»

FABRICA. Vi leverer kulturminnetjenester

Vegard, Per og Morten

FABRICA er en ny aktør i det norske kulturminne-landskapet. Firmaet er etablert av Morten Stige, Vegard Røhme og Per Storemyr i april 2019. Vi hjelper offentlige og private aktører i hele landet med bevaring, restaurering og vedlikehold. Vi er basert i Oslo og på Hyllestad i Ytre Sogn. Fortsett å lese «FABRICA. Vi leverer kulturminnetjenester»