Kunnskapsprosjektet ved Klevfos industrimuseum

Et av de første store prosjektene Fabrica har arbeidet med er en ordentlig fabrikk. For en stund tilbake ferdigstilte vi «Kunnskapsprosjektet», et stort arbeid for Klevfos industrimuseum. Inntil 1976 var det en liten cellulose- og papirfabrikk, i dag er den del av Anno-museene – og har mange bevaringsutfordringer! Nå er rapportene fra prosjektet offentlig tilgjengelige.