Fabrica med ny veileder om forprosjekter for istandsetting av middelalderkirker i stein

Mange av Norges mer enn 160 middelalderkirker i stein trenger til vedlikehold og istandsetting. For tiden er det atskillige arbeider som pågår, mange flere er på trappene. Det har utløst et behov for en veileder som tar for seg hvordan en skal utføre forundersøkelser for å avdekke skader og planlegge restaureringer.

På oppdrag fra Riksantikvaren og KA har Fabrica nå utarbeidet en slik veileder; den tar for seg alle trinn i undersøkelser og planlegging som kan lede til god og vedlikeholdsvennlig istandsetting.

Veilederen er tilrettelagt for kirkeverger og andre som har ansvar for forvaltning og istandsetting av middelalderkirker i stein. Kanskje også folk som får oppdrag med å utføre forprosjekter kan finne nyttige tips.

Hvor finner en veilederen?

Vi håper dette materialet kan være til hjelp for vedlikeholdsvennlig istandsetting av Norges middelalderkirker!