Referanser

Partnerne i Fabrica har jobbet med kulturminner siden tidlig på 1990-tallet. Her er et utvalg referanseprosjekter som vi har deltatt i eller ledet som medarbeidere, rådgivere eller kulturminnemyndighet. Oppdragsgivere har vært offentlige og private institusjoner.

Østfronten på Stavanger domkirke

Bevaring av steinbygninger/murverk

 • Nidarosdomen (1989-2003): Skadehistorie, tilstandsanalyser, bevaringsplan (PS)
 • Stavanger domkirke (1997-2001, 2013-18): Restaureringshistorie, skadehistorie, tilstandsanalyser, bevaringsplanlegging (MS og PS)
 • Bymuren i Luzern, Sveits (2004-06): Tilstandskartlegging, bevaringsplan (PS)
 • Gan i Fet (2008-10): Restaurering av kjellere i fredet hovedbygning (VR)
 • Bærums Verk (2011): Elveforbygninger, restaurering (VR)
 • Rosenkrantztårnet, Bergen (2016-18): Tilstandskartlegging kleberskulptur (PS)
 • Steinhuset på Gran (2019): Drenering og kalkhvitting (MS)
Å restaurere et hus!

Bevaring av bygninger/anlegg generelt

 • Uthusprosjektet på Røros (1993-94): Planlegging og forundersøkelser (VR)
 • Flomprosjektet i Hedmark (1996-98): Bygge- og kursledelse (VR)
 • Stavkirkeprogrammet til Riksantikvaren (2000): Forprosjekt (VR)
 • Katedralskolen, Stavanger (2005): Ombygging og restaurering (MS)
 • Småbruk, Gran (2005): Restaurering (MS)
 • Tilstandsprosjektet til Riksantikvaren (2005-08): Tilstandsanalyser, kurs (VR)
 • Kunst- og håndverksskolen – Edvard Munch videregående skole (2010-15): Ombygging og restaurering (MS)
Selja kloster og helgenanlegg

Bevaring av ruiner

 • Selja kloster og helgenanlegg (2010-19): Forvitringsstudier, langtidsovervåkning (PS)
 • Olavsklosteret, Oslo (2011): Murverksrestaurering (MS)
 • Mariakirken, Oslo (2018): Murverksrestaurering (MS)
Kalkmaleriene i Regalierommet, Erkebispegården

Bevaring av kalkmalerier

 • Erkebispegården, Trondheim (1997-2010): Skadehistorie, tilstandsanalyser og overvåkning (PS)
 • Kirche Zell, Kt. Zürich, Sveits (2002-06): Skadehistorie, tilstandsanalyser og overvåkning (PS)
Bergkunst, Kåfjord i Finnmark

Bevaring av bergkunst

 • Aswan, Egypt (2002-2009): Funn og registrering av 2000 helleristninger, bevaringsplanlegging (PS)
 • Kåfjordfeltet, del av UNESCO verdensarv i Alta (2013-18): Langtidsovervåkning (PS)
Tolkning av et gammelt steinbrudd. Deponering av skrot. Stort GIS-prosjekt. Bern i Sveits.

Gamle steinbrudd (studier/bevaring)

 • Nidarosdomens 70 steinbrudd (1990-2001, 2010-15): Geologi, arkeologi og historie (PS)
 • Egypts gamle steinbrudd (1999-2019): Geoarkeologiske studier, bevaringsplanlegging (PS)
 • Steinbrudd til katedralen i Bern, Sveits (2012-13): Geologi, arkeologi og historie (PS)
 • Stein og steinbrudd, norske middelalderkirker/ruiner (2014-19): Geologi, arkeologi og historie (PS)
Edvard Munch videregående skole, Oslo

Vernestrategier

 • Strategi for vern av maritime kulturminner i Oslo (2008, MS)
 • Kulturminneverdienes påvirkning på eiendomsprisene i Oslo (2016, MS)
 • Forslag til nasjonal strategi for forvaltning av historiske steinbrudd (2016-18, PS)
 • Fredningsstrategi for Oslo (2019, MS)
Lesket kalk fra nybrent marmor

Materialutvikling/eksperimentell arkeologi

 • Melsvik steinalderbrudd, Finnmark (2013-14): Fyrsetting for å utvinne chert (PS)
 • Kvernsteinsparken, Hyllestad (2016-19): Bygging og drift av tradisjonell kalkovn (PS)
Klokka i Veøy kirke

Forskning og formidling – bokutgivelser/»Grubleseminarer»

 • Middelalder i stein (2000): Kirker i Norge; bind 1 (MS)
 • Tingvoll kirke (2006): Bygningshistorie (MS)
 • Jordhus i Akershus (2007-08): Registering og formidling (VR)
 • Gildeskål kirke (2014): Bygningshistorie, materialbruk (MS og PS)
 • Nidarosdomens steinbrudd (2015): Geologi, arkeologi og historie (PS)
 • Værnes kirke (2016): Bygningshistorie, materialbruk (MS og PS)
 • Kleberstein i Den nord-atlantiske regionen (2017): Geologi, arkeologi og historie (PS)
 • Ringsaker kirke (2018): Bygningshistorie (MS)
 • Rekonstruksjon av Mariakirken, Oslo (2018): Design av bronsemodell ved ruinen (MS)

I tillegg til bokutgivelsene, har mange andre prosjekter også involvert utstrakt forskning og formidling i tverrfaglig samarbeid med oppdragsgivere og andre aktører.