Referanser

Partnerne i Fabrica har jobbet med kulturminner siden tidlig på 1990-tallet. Her er et utvalg referanseprosjekter vi har utført eller deltatt i siden opprettelsen av Fabrica i 2019, samt deltatt i eller ledet som medarbeidere, rådgivere eller kulturminnemyndighet i årene før. Oppdragsgivere har vært offentlige og private institusjoner.

Søsterkirkene på Gran, Mariakirken og Nikolaikirken

Bevaring av steinbygninger/eldre murverk

 • Tingvoll kirke (2022-): Forprosjekt klimaskall for Tingvoll kirkelige fellesråd
 • Nikolaikirken, Gran (2022-): Forprosjekt klimaskall for Gran kirkelig fellesråd
 • Talgje kirke, Stavanger (2022-): Forprosjekt klimaskall for Stavanger kirkelige fellesråd
 • Moster gamle kirke (2022-): Tilstandsundersøkelse o.a., for Fortidsminneforeningen/NIKU
 • Ogna kirke (2022-): Forprosjekt klimaskall for Hå kirkelige fellesråd
 • Sørbø og Hesby kirker, Stavanger (2021-): Prosjektering og anbudsgrunnlag murarbeider, rådgiver mur restaurering for Stavanger kirkelig fellesråd
 • Mariakirken på Gran (2021-): Prosjektering og anbudsgrunnlag murarbeider, byggeledelse for Gran kirkelig fellesråd
 • Tingelstad gamle kirke (2020-22-): Prosjektering og anbudsgrunnlag utskifting spontak og murarbeider, byggeledelse, for Gran kirkelige fellesråd
 • Veileder – Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein (2021), for Riksantikvaren og KA
 • Sørbø, Hesby og Talgje kirker, Rogaland (2020-21): Tilstandsanalyser for Stavanger kirkeligefellesråd
 • Lunner, Frogn og Sørum kirker: Istandsetting av kirkegårdsmurer, planlegging og oppfølging. Lunner kirkelig fellesråd m.fl.
 • Sørum, Frogner og Fet kirker (2020-21): Tilstandsanalyser, for Lillestrøm kommune
 • Stange kirke (2021): Tilstandsanalyse, for Stange kirkelige fellesråd
 • Austråttborgen, Ørland (2020-21): Tilstandsanalyse av kleberportal, for Statsbygg
 • Steinhuset på Gran (2019): Drenering og kalkhvitting (MS)
 • Rosenkrantztårnet, Bergen (2016-18): Tilstandskartlegging kleberskulptur (PS)
 • Stavanger domkirke (1997-2001, 2013-18): Restaureringshistorie, skadehistorie, tilstandsanalyser, bevaringsplanlegging (MS og PS)
 • Bymuren i Luzern, Sveits (2004-06): Tilstandskartlegging, bevaringsplan (PS)
 • Nidarosdomen (1989-2003): Skadehistorie, tilstandsanalyser, bevaringsplan (PS)
Klevfos cellulosefabrik, Løten

Bevaring av bygninger/anlegg generelt

 • Klevfos industrimuseum (2019-): Kunnskapsprosjektet – tilstandsanalyse, verdivurdering og restaureringsplan Klevfos cellulosefabrik, for Anno Museum/Riksantikvaren
 • Sjernarøy, Hausken og Askje kirker, Rogaland (2020-21): Tilstandsanalyser, for Stavanger kirkelig fellesråd
 • Peistorpet, Åsnes (2020-21): Tilstandsanalyse og rådgiver restaurering, for Riksantikvaren
 • Abborhøgda, Kongsvinger (2020-21): Rådgiver restaurering, for Fortidsminneforeningen
 • Huth fort, Fredrikstad (2021): Tilstandsanalyse, for Fortidsminneforeningen
 • Engene dynamittfabrikk, Asker (2020) Fredningsforslag og mulighetsstudie i samarbeid med Arkitektskap, for Viken fylkeskommune
 • Urnesportalen, Luster, tilstandsvurdering og strategi for bevaring (2019), for Fortidsminneforeningen
 • Kunst- og håndverksskolen – Edvard Munch videregående skole (2010-15): Ombygging og restaurering (MS)

Kurs i restaurering av middelalderkirker i stein

Kurs og kompetansebygging

 • 4-ukers kurs i restaurering av middelalderkirker i stein for kvalifiserte murere, Hadeland (2020-22), for Gran kirkelige fellesråd/Riksantikvaren
 • 4-ukers kurs i restaurering av middelalderkirker i stein for kvalifiserte murere, Rogaland (2021-22), for Stavanger kirkelige fellesråd/Riksantikvaren
 • Utvikling og forvaltning av bevaringsverdig eiendom. Løpende kurstilbud (2020-), for Norges bygg- og eiendomsforening/Quality Norway
 • Rehabilitering av eldre murfasader, Løpende kurstilbud (2020-), for Norges bygg- og eiendomsforening/Quality Norway
 • Bygging av kalkovn i Mosterhamn (2022), for Moster Amfi/Fortidsminneforeningen
 • Murerkurs, kalk i restaurering, Lillingstonheimen, Fjaler (2021), for Fortidsminneforeningen
 • Tilstandsanalyse for håndverkere (2021), for Viken fylkeskommune
 • Tilstandsanalyse for håndverkere og saksbehandlere (2021), for Agder fylkeskommune

Edvard Munch videregående skole, Oslo

Kulturminnestrategier og -analyser verdivurderinger

 • Kirkelig kulturarvstrategi (2019-20) medlem av arbeidsgruppe for Kirkerådet, den norske kirke
 • Linderud senter, Oslo, (2021- ): Konsekvensutredning for utviklingsprosjekt for Citycon
 • Magasinet Drammen (2019): Vurdering av utviklingsmuligheter historisk bygningsmasse for Harald Lyche holding AS
 • Øvre Storgate 91, Drammen (2019): Kulturminneanalyse og revisjon av byggeprosjekt for Morten Runar Andersen
 • Bryggen i Bergen (2019): Medlem av jury for konkurranse om bybaneløsning for Bergen kommune
 • Fredningsstrategi for Oslo (2019, MS)
 • Kulturminneverdienes påvirkning på eiendomsprisene i Oslo (2016, MS)
 • Forslag til nasjonal strategi for forvaltning av historiske steinbrudd (2016-18, PS)
Selja kloster og helgenanlegg

Forvaltning og istandsetting av ruiner

 • St Hallvardskirkens ruin, Oslo (2021- ): Prosjektering og byggeledelse murverksrestaurering og tilrettelegging. Kulturetaten, Oslo kommune
 • Mariakirkens ruin, Oslo (2021- ): Modell av bygningshistorien og plan for markering av kongegravene. Kulturetaten, Oslo kommune
 • Middelalderparken Oslo (2021- ): Gjenskapning av middealderterrenget. I samarbeid med Rambøll for BaneNOR
 • Selja kloster og helgenanlegg (2010-20): Forvitringsstudier, langtidsovervåkning
 • Mariakirken, Oslo (2018): Murverksrestaurering (MS)
 • Olavsklosteret, Oslo (2011): Murverksrestaurering (MS)

Kalkmaleriene i Regalierommet, Erkebispegården

Bevaring av kalkmalerier

 • Tingvoll kirke (2021): Salt- og skadeanalyser, for Riksantikvaren
 • Erkebispegården, Trondheim (1997-2010): Skadehistorie, tilstandsanalyser og overvåkning (PS)
 • Kirche Zell, Kt. Zürich, Sveits (2002-06): Skadehistorie, tilstandsanalyser og overvåkning (PS)

Bergkunst, Kåfjord i Finnmark

Bevaring av bergkunst

 • Gjerpen, helleristninger (2021-): Geologi, forvitring og bevaring, for KHM, UiO
 • Troms, helleristninger (2022): Geologi, forvitring og bevaring, for UiT Norges arktiske universitet
 • Østfold, helleristninger (2020-22): Geologi og bevaring, for Viken fylkeskommune/Riksantikvaren (også del av Interreg-prosjektet «Samhell»)
 • Espedalen, hellemalerier (2019-20): Geologi og bevaring, for Oppland/Innlandet fylkeskommune
 • Ausevik og Vingen, helleristninger (2019): Geologi og bevaring, for Universitetet i Bergen
 • Kåfjordfeltet, del av UNESCO verdensarv i Alta (2013-18): Langtidsovervåkning av helleristninger (PS)
 • Aswan, Egypt (2002-2009): Funn og registrering av 2000 helleristninger, bevaringsplanlegging (PS)

Tolkning av et gammelt steinbrudd. Deponering av skrot. Stort GIS-prosjekt. Bern i Sveits.

Gamle steinbrudd (studier/bevaring)

 • Proveniensstudier, marmor til Borgundkaupangen (2019-23), for UiB – Borgund Kaupang Project
 • Nidarosdomens 70 steinbrudd (1990-2001, 2010-15): Geologi, arkeologi og historie (PS)
 • Egypts gamle steinbrudd (1999-2019): Geoarkeologiske studier, bevaringsplanlegging (PS)
 • Steinbrudd til katedralen i Bern, Sveits (2012-13): Geologi, arkeologi og historie (PS)
 • Stein og steinbrudd, norske middelalderkirker/ruiner (2014-19): Geologi, arkeologi og historie (PS)

Lesket kalk fra nybrent marmor

Materialutvikling/eksperimentell arkeologi

 • Mosterhamn (2021-22): Bygging av stor, tradisjonell kalkovn og kalkbrenning, for Moster Amfi/ Fortidsminneforeningen
 • Kvernsteinsparken, Hyllestad (2016-22): Bygging og drift av tradisjonelle kalkovner (PS)
 • Melsvik steinalderbrudd, Finnmark (2013-14): Fyrsetting for å utvinne chert (PS)

Klokka i Veøy kirke

Forskning og formidling – bokutgivelser/»Grubleseminarer»

 • Kinn kirke, grubleseminar og planlagt bokutgivelse (2022-): Faglig tilrettelegger og redaktør, forfattere av bygningshistorie, materialbruk (MS og PS)
 • Kulisteinen, grubleseminar og bokutgivelse (2019-2021): faglig tilrettelegger og redaktør i samarbeid med NTNU og Nordmøre Museum (MS)
 • Ringsaker kirke grubleseminar og bokutgivelse (2018-2021): faglig tilrettelegger og redaktør (MS)
 • Tingelstad gamle kirke grubleseminar og bokutgivelse (2017-2020): faglig tilrettelegger og redaktør. Forfattere av bygningshistorie, materialbruk (MS og PS)
 • Rekonstruksjon av Mariakirken, Oslo (2018): Design av bronsemodell ved ruinen (MS)
 • Ringsaker kirke (2018): Bygningshistorie (MS)
 • Kleberstein i Den nord-atlantiske regionen (2017): Geologi, arkeologi og historie (PS)
 • Værnes kirke (2016): Bygningshistorie, materialbruk (MS og PS)
 • Nidarosdomens steinbrudd (2015): Geologi, arkeologi og historie (PS)
 • Gildeskål kirke (2014): Bygningshistorie, materialbruk (MS og PS)
 • Tingvoll kirke (2006): Bygningshistorie (MS)
 • Middelalder i stein (2000): Kirker i Norge; bind 1 (MS)

I tillegg til bokutgivelsene, har mange andre prosjekter også involvert utstrakt forskning og formidling i tverrfaglig samarbeid med oppdragsgivere og andre aktører.