Kurs for murere på middelalderkirkene Sørbø og Hesby i Stavanger kommune

Det lages varmlesket «middelaldermørtel» (hotmix) for utbedring av fuger på Sørbø middealderkirke

Fabrica fortsetter kursrekkene for murere for å styrke kompetansen innen restaurering av middelalderkirker i stein. En lengre kursrekke avholdes for «østlandsmurere» på Hadeland. Denne uken har vi hatt et flott kurs knyttet til Sørbø og Hesby kirker i Stavanger; det første av fire bolker for ni murere fra Vestlandet, Agder og Nordland. God stemning hele uken!

Vi kombinerte praksis og teori. Gjennomgående tema var oppføring av prøvefelt for utførelse av spekking og test av holdbarhet med ulike kalktyper: Industribrent kalk fra Hylla, tradisjonsbrent kalk fra Bømlo og importert NHL 2. Det skal bli spennende å følge prøvefeltene videre i kurset.

Kursrekken utføres på oppdrag fra Riksantikvaren og i samarbeid med Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd og Murmester Meling AS. Det er knyttet til oppstart av omfattende istandsettelse av kirkene. Instruktører er Terje Berner og Tore Granmo, i tillegg til Fabricas egne Morten, Vegard og Per.

Kursdeltakerne meisler bort skadde fuger. Instruktør Terje Berner tar seg en pust i bakken!
Fugene spekkes! Nitidig arbeid for kursdeltakerne…

Lokalavisa Øyposten følger arbeidene på middelalderkirkene i øyriket nord for Stavanger tett. Fabrica har hatt ansvar også for tilstandsanalyser av kirkene, på oppdrag fra Stavanger kommune/Stavanger kirkelige fellesråd, se artikler her: