Fabrica

Fabrica er en sammenslutning av fagfolk med solid erfaring i bevaring av gamle bygninger. Vi er spesialister på steinbygninger, men vi jobber med mange typer kulturminner og kulturprosjekter.

Fabrica er latin og betyr «byggekunst» og «verksted». Fabrica er også navnet på kirkens byggekasse som sikret ressurser til bygging, reparasjon og vedlikehold. Vår «kasse» er kunnskap. Vi hjelper offentlige og private aktører i hele landet med restaurering, vedlikehold og utvikling av historisk eiendom.  Vi er basert i Oslo og Arendal. Les mer om våre tjenester.

Hva gjør vi?

Gamle steinbygninger og -anlegg er vår fellesnevner, men vi arbeider med mange temaer, materialer og perioder: Trebygninger, kirkearkitektur, kulturminner i bymiljøer, kalkbrenning, steinbrudd, bergkunst og kalkmalerier:

Bevaringsprosjekter

 • Forundersøkelser (historie, materialer, tilstand)
 • Planlegging og oppfølging av restaureringsarbeid
 • Langsiktig vedlikehold og overvåkning
 • Dokumentasjon
 • Formidling

Kulturminner som ressurs

 • Kulturminnerådgivning i byggeprosjekter i historiske miljøer
 • Historiske bygg og bygningsmiljøer som drivkraft i stedsutvikling
 • Verdianalyser av kulturminner og kulturmiljøer

Kurs i kulturminnearbeid

 • Bruk av kalk – spesialiseringskurs for murere
 • Tematiske kurs innen vår kompetanseprofil

FoU for kulturminner

 • Bygningsarkeologi og bygningskultur, kirkearkitektur
 • Kalkbrenning, gamle steinbrudd, historisk bruk av stein, kalk og leire
 • Materialanalyser (spesielt salt og mørtel) og prøver for dendrokronologi

Vi ønsker å bidra til god og langsiktig forvaltning og utvikling av historiske eiendommer. Både økonomien og kulturminneverdiene er tjent med arbeid på kulturminnets premisser og bruk av egnede materialer og håndverkstradisjoner. Vi har for Riksantikvaren og KA utarbeidet veileder om istandsetting av middelalderkirker. Les også mer om våre tjenester og last ned infoskriv

Hvem er vi?

Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom. Han har lang fartstid fra Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Per Storemyr er geolog og geoarkeolog. Han har jobbet med Nidarosdomen, i Sveits, i Egypt, på Vestlandet og ellers i Norge. Vegard Røhme er restaureringsarkitekt, murer og tømrer. Han har lang erfaring fra bygningsvernet på Østlandet.

Vi er medlemmer av ICOMOS og jobber etter Riksantikvarens krav og retningslinjer.
Les mer om hvem vi er.