Fabrica

Fabrica er en sammenslutning av fagfolk med solid erfaring i bevaring av gamle bygninger. Vi er spesialister på steinbygninger, men vi jobber med mange typer kulturminner og kulturprosjekter.

Fabrica er latin og betyr «byggekunst» og «verksted». Fabrica er også navnet på kirkens byggekasse som sikret ressurser til bygging, reparasjon og vedlikehold. Vår «kasse» er kunnskap. Vi hjelper offentlige og private aktører i hele landet med undersøkelser, restaurering, vedlikehold og utvikling av kulturminner og historisk eiendom.  Vi er basert i Oslo og Arendal. Les mer om våre tjenester.

Hva gjør vi?

Gamle steinbygninger og -anlegg er vår fellesnevner, men vi arbeider med mange temaer, materialer og perioder: Trebygninger, kirkearkitektur, gamle fabrikkanlegg, kulturminner i bymiljøer, kalkbrenning, steinbrudd, bergkunst og kalkmalerier:

Bevaringsprosjekter

 • Forundersøkelser (historie, materialer, tilstand)
 • Planlegging og oppfølging av restaureringsarbeid
 • Langsiktig vedlikehold og overvåkning
 • Dokumentasjon
 • Formidling

Kulturminner som ressurs

 • Kulturminnerådgivning i byggeprosjekter i historiske miljøer
 • Historiske bygg og bygningsmiljøer som drivkraft i stedsutvikling
 • Verdianalyser av kulturminner og kulturmiljøer

Kurs i kulturminnearbeid

 • Bruk av kalk – spesialiseringskurs for murere
 • Tematiske kurs innen vår kompetanseprofil
 • Kursserie i samarbeide med Quality Norway

FoU for kulturminner

 • Bygningsarkeologi og bygningskultur, kirkearkitektur
 • Kalkbrenning, gamle steinbrudd, historisk bruk av stein, kalk og leire
 • Geoarkeologi for forståelse og bevaring av bergkunst
 • Materialanalyser (spesielt salt og mørtel) og prøver for dendrokronologi

Vi ønsker å bidra til god og langsiktig forvaltning og utvikling av historiske eiendommer. Både økonomien og kulturminneverdiene er tjent med arbeid på kulturminnets premisser og bruk av egnede materialer og håndverkstradisjoner. Vi har for Riksantikvaren og KA utarbeidet veileder om istandsetting av middelalderkirker. Les mer om våre tjenester.

Hvem er vi?

Morten Stige er kunsthistoriker og siviløkonom. Han har lang fartstid fra Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Per Storemyr er geolog og geoarkeolog. Han har jobbet med Nidarosdomen, i Sveits og Egypt, på Vestlandet og ellers i Norge. Vi samarbeider med en rekke institusjoner og fagfolk i hele landet.

Vi er medlemmer av ICOMOS og jobber etter Riksantikvarens krav og retningslinjer.
Les mer om hvem vi er.