FABRICA. Vi leverer kulturminnetjenester

Vegard, Per og Morten

FABRICA er en ny aktør i det norske kulturminne-landskapet. Firmaet er etablert av Morten Stige, Vegard Røhme og Per Storemyr i april 2019. Vi hjelper offentlige og private aktører i hele landet med bevaring, restaurering og vedlikehold. Vi er basert i Oslo og på Hyllestad i Ytre Sogn.

Gamle steinbygninger er vårt spesialfelt, men vi arbeider med mange temaer, materialer og perioder: Trebygninger, kirkearkitektur, kulturminner i bymiljøer, steinbrudd, bergkunst og kalkmalerier.

Vi har hver for oss jobbet med kulturminner siden tidlig på 1990-tallet og har et stort faglig nettverk. Nå slår vi oss sammen for å kunne tilby gode tjenester til alle som trenger det. Vi tar med oss en prosjektportefølje inn i FABRICA:

 

  • Kulturarvstrategi for Den norske kirke (Kirkerådet). Medlem i arbeidsutvalg (MS 2019-)
  • Fredet hovedbygning på Gjøvik gård (Mjøsmuseet og Gjøvik kommune): Tilstandsanalyse og restaureringsplan fot bygning med utmurt og forblendet bindingsverk (VR 2018-19)
  • Selja kloster og helgenanlegg (Selje kommune/Riksantikvaren): Overvåkning av tilstand og bruk av stein i middelalderen (PS 2019-)
  • Gamle Hvam museum i Nes (Museene i Akershus): Tilstandsanalyser, anbudsgrunnlag og oppfølging under istandsetting for fire bygninger (VR 2018-20)
  • Abborhøgda i Kongsvinger (Fortidsminneforeningen). Istandsetting og vedlikehold av skogfinsk gårdsanlegg. Byggeledelse og dokumentasjon (VR 2019)
  • Sakshaug middelalderkirke, Trøndelag (Fortidsminneforeningen/Inderøy kommune): Forskning om bruk av stein og kalk til kirken (PS 2019)
  • Borgundkaupangen (Universitetet i Bergen/Norges Forskningsråd): Forskning om bruk av stein i kaupangen i middelalderen (PS 2019-22)
  • Bergkunsten på Vingen og Ausevik, Vestlandet (Universitetet i Bergen): Tilstand og overvåkning (PS 2018-)
  • Bybanen i Bergen, Jurymedlem (MS 2019)

Vi jobber med flere andre objekter og driver for tiden fram større prosjekter med aktører i kulturminnevernet. Følg med! De vil bli omtalt på nettsiden vår.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om ditt kulturminne. Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe.

Les om Fabrica, om våre tjenester og hvem vi er.