Fabrica engasjert for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for bevaring av Klevfos Industrimuseum

Klevfos industrimuseum - Norges eneste bevarte anlegg for gammel kombinert cellulose- og papirproduksjon, i drift fra 1888 til 1976
Klevfos industrimuseum – Norges eneste bevarte anlegg for gammel, kombinert cellulose- og papirproduksjon, i drift fra 1888 til 1976

Fabrica har mange interessante prosjekter for tiden, de spenner fra middelalderkirker til gamle, verneverdige industrivirksomheter. Denne uken har vi startet opp et stort samarbeidsprosjekt med Klevfos Industrimuseum i Løten. Klevfos er en del av Anno Museum. Her skal hjelpe til med vernestrategier og forslag til istandsettelse av et helt fantastisk anlegg for tidlig cellulose- og papirproduksjon.

Klevfos var i drift fra 1888 til 1976 og er et teknisk kulturminne som har «alt». Absolutt hele prosesslinjen er bevart – fra elva som ble brukt til fløting av tømmer, dammen som ga kraft, via flotte teglsteinsbygninger som rommer et utall maskiner og ovner, til avfallshauger med materialer man ikke kunne bruke i celluloseproduksjonen. Dessuten er mange bygninger for funksjonærer og arbeidsfolk bevart; de vitner om det sosiale livet omkring fabrikken.

Men her er også et stort antall rustende maskiner, forvitrende ovner, betydelige utfordringer med stabilitet og ikke minst: Svært mye salt i teglmurverket og i grunnen. Saltene tærer på bygninger, maskiner og ovner. De kommer fra prosesskjemikaliene som var nødvendige i produksjonen, som lut, natriumsulfat og kalk. På Klevfos var det tidlige varianter av «sulfatmetoden» som ble benyttet for produksjon av cellulose.

Vi ser fram til god jobbing med kjempeflotte folk på Klevfos og i Anno Museum!

Her kan du lese mer om Klevfos:

Klevfos er et av Riksantikvarens prioriterte anlegg innen bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner:

Og her er noen inntrykk fra Klevfos:

Klevfos Industrimuseum har et stort antall maskiner og ovner. Her er de såkalte sodaovnene som var nødvendige for å gjenvinne prosesskjemikalier.
Klevfos Industrimuseum har et stort antall maskiner og ovner. Her er de såkalte sodaovnene som var nødvendige for å gjenvinne prosesskjemikalier.
Papirmaskinen i Klevfos Industrimuseum
Papirmaskinen i Klevfos Industrimuseum.
Tonnevis med salt ble benyttet i celluloseproduksjonen på Klevfos. De finner i dag veien inn i murverk og sørger for sterk forvuitring av anlegget.
Tonnevis med salt ble benyttet i celluloseproduksjonen på Klevfos. De finner i dag veien inn i murverk og sørger for sterk forvitring av anlegget.
Klevfos er et stort industrianlegg, der noen stder er nokså støvete. Da er det nødvendig med sikkerhetsutstyr. Her er Fabrica med (f.v.) Morten, Vegard og Per. Foto: Morten W. Hjarnø, Anno Museum
Klevfos er et stort industrianlegg, der noen steder er nokså støvete. Da er det nødvendig med sikkerhetsutstyr. Her er Fabrica med (f.v.) Morten, Vegard og Per. Foto: Morten W. Hjarnø, Anno Museum