Samling i Stavanger for deltakerne på kalkmurerkursene våre

Kursdeltaker Martin Mannhart forteller de andre deltakerne på murerkursene om egne erfaringer med restaurering av middelalderkirker. Her i Abbedens hus på Utstein kloster.

Gjennom de siste tre årene har Fabrica vært ansvarlig for gjennomføring av to store kursrekker innen restaurering av middelalderske steinkirker med kalk. Dette er en av flere «opptakter» til de store programmene for kirkerestaurering som er på trappene. For nå trengs det gode kalkmurere som er sikre i sitt fag! Den ene kursrekken har foregått på Hadeland, den andre i Stavangerregionen. Sist uke samlet vi alle kursdeltakerne i Stavanger og på Utstein kloster til seminar og befaringer.

I løpet av kursrekkene har de 20 deltakerne, som er faglærte murere, fått innsikt i alt fra middelalderens kirkebyggekunst til tilstandsundersøkelser og materialkunnskap, spesielt knyttet til kalk. Men viktigst har vært praktisk restaurering av hele vegger på Hesby og Sørbø kirker i Stavanger, samt Gamle Tingelstad kirke, Nikolaikirken og en eldre låvebygning på Hadeland.

På disse bygningene har deltakerne hogd ut gamle sementfuger, spekket fugene med tradisjonell kalkmørtel og pusset, slemmet og hvittet fasadene. På samlingen i Stavanger fikk de se hvordan jobben står seg etter den siste høsten og vinteren. Resultatet ser bra ut!

Et av resultatene fra kursene i Stavanger: Restaurering av østfasaden på Hesby kirke.

I tillegg til mange foredrag og diskusjoner, der deltakerne også presenterte egne prosjekter var tiden i Stavanger fylt med befaringer: Den store restaureringen av Stavanger domkirke, Utstein kloster og naturligvis Hesby og Sørbø kirker. Dessuten orienterte Harald Ibenholt fra Riksantikvaren om programmet for kirkerestaurering.

Samlingen markerte avslutning på kursrekkene, men også en start på det som kan bli årlige fagsamlinger for murere som spesialiserer seg på restaurering av steinkirker med kalk. Med så mange restaureringer som nå står for døren, er det helt sentralt å holde det faglige nivået på topp.

Fabrica har gjennomført kursrekkene for de respektive kirkelige fellesråd (Stavanger og Gran) og med finansiering fra Riksantikvaren. I tillegg til Fabricas Morten Stige og Per Storemyr, har de erfarne kalkmurerne Terje Berner og Tore Granmo vært instruktører.

Fellessamlingen i Stavanger kunne ikke ha vært utført uten betydelig hjelp fra byggeledelsen ved Stavanger domkirke, Sørbø og Hesby kirker, samt Murmester Meling AS og Stavanger museum. Tusen takk til alle – og spesielt til våre gode kursdeltakere!