Godt nyttår fra Fabrica! (Med tilbakeblikk på 2022)

Tingvoll kirke. En de spennende steinkirkene vi har hatt gleden av å arbeide med i 2022
Tingvoll kirke. En de spennende steinkirkene vi har hatt gleden av å arbeide med i 2022

Vi vil gjerne takke alle våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere for et særdeles aktivt og hektisk år!

Fabrica har i 2022 vært landet rundt i kulturminnevernets tjeneste. Vi har møtt en rekke hyggelige kulturminnevernere på oppdragsarbeid, på kurs, seminarer og i trivelig lag. Vi er glade for den tillit vi blir møtt med i det ganske land.

Vi vil gjerne trekke fram samarbeidet om middelalderkirkene i stein vi har vært involvert i, både med tilstandsanalyser og restaureringsarbeid: Søsterkirkene på Gran, Gamle Tingelstad kirke, Tingvoll kirke, Holt kirke, samt Sørbø, Hesby, Talgje og Ogna kirker i Rogaland – og ikke minst Moster gamle kirke. Arbeidene fortsetter i 2023 og det kommer nok flere kirker til.

Dessuten vil vi fremheve alle gode murere vi har vært så heldige å få «kurse i kalk», spesielt på våre murerkurs på Hadeland og i Rogaland. Kalk har en spesiell plass i arbeidet med steinkirkene. Vi har hjulpet til med kalkovnsbygging og kalkbrenning i Mosterhamn – og kursvirksomheten fortsetter i det nye året.

Godt murerhåndverk må også til når ruiner skal settes i stand. Vi har hatt gleden av å arbeide for Kulturetaten i Oslo med restaureringen av Hallvardskatedralens ruin og planleggingen av tiltak på Bispegårdens nordfløy.

Vi driver ikke bare med kirker og kalk. 2022 var også året med bergkunstarbeid. Fra Troms i nord til Fredrikstad i sør har vi hjulpet til med å forstå steinforvitring som forutsetning for god bevaring.

Vi har dessuten bidratt med faglig innhold i en kursrekke som arrangeres av Quality Norway. Programmet rommer utvikling og forvaltning av kulturminner og spissede kurs i istandsetting av eldre murverk, samt brannsikring av kulturminner. 2022 var også året da vi leverte vår første konsekvensutredning for kulturminneverdier på Linnerud.

På tresiden har vi jobbet for Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen med fredete anlegg i Kongsvinger, Åsnes og Våler, inkl. flere skogfinske kulturminner.

Vegard Røhme har vært med Fabrica fra starten i 2018-19. Nå ønsker han å konsentrere seg mer om arbeidet for Akershus bygningsvernsenter, der han har jobbet i mange år. Vi vil gjerne få takke Vegard for stor innsats og mye trivelig feltarbeid! Vi kommer nok til å samarbeide når anledningen byr seg også i tiden fremover!

Fabrica er en liten organisasjon. Desto mer avhengige er vi av godt samarbeid med oppdragsgivere og partnere – med fagfolk som forstår seg på kulturminnearbeid. Vi satser på at også 2023 blir et samarbeidets kulturminnevernår!

Godt nyttår!